Simba_edited.jpg

BURN-OUT / OVERSPANNENHEID

Hervind je rust en je zelf

Ben je het contact met je zelf kwijt? Lijkt het wel of je alleen nog maar op de automatische piloot werkt en leeft? Ben je het plezier en de rust kwijt die je zo nodig hebt om vol te kunnen houden?
Of heb je lichamelijke klachten die maar aanhouden zonder dat er een duidelijke oorzaak voor te vinden is?
Praten helpt. Bij de BML-coach doe je echter meer dan dat. Naast praten ga je fysiek tonen en ervaren wat de huidige situatie voor jou betekent en hoe een nieuwe, voor jou gewenste situatie eruit ziet en voelt. Door je fysieke spiergeheugen in nieuwe situaties te brengen (lees: houdingen en bewegingen) train je een nieuw patroon. Een patroon dat jou helpt situaties anders te benaderen en er anders in te staan.
Vanuit de BML coachingssessies ga je ontdekken dat je veel meer in je mars hebt, wat dat is en hoe je dat in kunt zetten om nieuwe wegen te bewandelen. Niet vanuit rationeel bedachte oplossingen en trucs maar vanuit wat zich openbaart binnen jouzelf. Oplossingen die passen bij wie jij bent, omdat jouw eigen lichaam ze aan je toont.